Άρθρα

12-11-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 1499/20-05-2014 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με Κωδικό Πρόσκλησης ΦΠ1.1_1.2/2014 για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» στον άξονα προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», ανακοινώνει τη διακήρυξη δύο απευθείας αναθέσεων προμηθειών με αντικείμενο:

Διακήρυξη 1: Συντήρηση περιβάλλοντα χώρου έδρας ΦΔΟΡ

Διακήρυξη 2: Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού


Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 19-11-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη 2: στις 19-11-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μμ


Διακήρυξη Συντήρηση περιβάλλοντα χώρου έδρας ΦΔΟΡ - Τεύχος

Διακήρυξη Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού - Τεύχος