Άρθρα

11-11-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 1499/20-05-2014 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με Κωδικό Πρόσκλησης ΦΠ1.1_1.2/2014 για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» στον άξονα προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», ανακοινώνει τη διακήρυξη τριών απευθείας αναθέσεων προμηθειών με αντικείμενο:

 Διακήρυξη 1: Προμήθεια στεγάστρου parkingγια την έδρα του ΦΔΟΡ

Διακήρυξη 2: Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων

Διακήρυξη 3: Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων στην έδρα του ΦΔΟΡ

 

Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 18-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη 2: στις 18-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μμ,

Διακήρυξη 3: στις 18-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 02.00μμ,


Διακήρυξη προμήθειας στεγάστρου parking για την έδρα του ΦΔΟΡ - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας ηλεκτροφόρων περιφράξεων - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας και εγκατάστασης κουφωμάτων στην έδρα του ΦΔΟΡ - Τεύχος