Άρθρα

15-10-2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1423/29-09-2014 «Προμήθεια κεραιών για δημιουργία ραδιοδικτύου εντός του ΕΠΟΡ»

Στην ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 1423/29-09-2014 που αφορά το έργο «Προμήθεια κεραιών για δημιουργία ραδιοδικτύου εντός του ΕΠΟΡ» διευκρινίζεται ότι:

στη σελ. 3 που αφορά τους πομποδέκτες βάσεων-οχήματος αντικαθίσταται οι συχνότητες λειτουργίας τους από 400-470MHz σε 136-174MHz.

Επίσης διευκρινίζεται ότι αναφορικά με την εγκατάσταση του εξοπλισμού (πομποδέκτες – κεραίες – φωτοβολταϊκό σύστημα κλπ) θα πρέπει να προβλεφθεί η ασφαλής τοποθέτηση των ειδών πιθανώς σε χωμάτινη επιφάνεια.