Άρθρα

23-01-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο:
«Πρόγραμμα εποπτείας της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος», που θα υλοποιηθεί σε δύο Τμήματα, ως εξής:
Τμήμα 1. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων - χλωρίδας
Τμήμα 2. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών

Τόπος υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Τμήμα Υπηρεσιών:

Για το Τμήμα 1: στις 17-03-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00,
Για το Τμήμα 2: στις 17-03-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.

Διακήρυξη Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος - Τεύχος

Διακήρυξη Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος - Περίληψη