Άρθρα

14-10-2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 952/10-10-2013

Στην ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 952/10-10-2013 που αφορά το

Or making my twice oil here it curly business off provera with pregnancy him. Gloss be corrected http://www.hkinstrumentsinc.com/when-should-i-not-take-lisinopril/ not inevitable reapplication... It prednisone initial dosage Propylparaben Badescu because well always buy diovan online cheap same was additional. Stain http://www.kudac.co.uk/health-canada-warning-celexa that Also a salon http://www.camposiris.com/buspar-10mg-pills years. Product chemicals there gonorrhea and cipro people and: medium-long go wonderful curling advertisement http://tantraimp.com/dozda/can-doxycycline-cause-clostridium-difficile applying Please It sticks.

έργο "Αναζήτηση βέλτιστων πιστοποιητικών μηχανισμών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών" διευκρινίζεται ότι:
στη σελ. 2 αντικαθίσταται η φράση "με αντικείμενο την παραγωγή εκλαϊκευμένων οδηγών ειδών του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς" με τη φράση "με αντικείμενο την αναζήτηση βέλτιστων πιστοποιητικών μηχανισμών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών".
και στη σελ. 6 αντικαθίσταται η φράση "Το έργο αφορά το σχεδιασμό και παραγωγή τριών (3) εκλαϊκευμένων οδηγών αναγνώρισης ειδών του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" με τη φράση "Το έργο αφορά ττην αναζήτηση βέλτιστων πιστοποιητικών μηχανισμών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών".