Άρθρα

20-5-2010

Την Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Αμφιθέατρο της Νομαρχίας Δράμας με θέμα "Η σημασία της Βιοποικιλότητας στην Προστασία και Διατήρηση του Περιβάλλοντος - Κλιματική Αλλαγή"

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας, την Εταιρεία Περιβάλλοντος - Πολιτισμού (ΕΠΕΠΟΛ) Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης, το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης (ΚΟΜΑΘ).

Τον ΦΔΟΡ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΔΣ, Δρ. Νικόλαος Αβτζής, ο οποίος έκανε αναλυτική παρουσίαση του ΦΔΟΡ και των σκοπών και των στόχων του καθώς και του καθεστώτος προστασίας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.