Άρθρα

19-4-2010

Στις 19 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του ΦΔΟΡ, κ. Νικόλαου Αβτζή, με εκπροσώπους της Δασικής Υπηρεσίας του Νομού Δράμας και μέλη του σωματείου υλοτόμων του Νομού Δράμας. Λόγος ήταν η οριοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου δράσης από όλους τους εμπλεκόμενους με μοναδικό γνώμονα την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της οροσειράς της Ροδόπης πάντοτε κάτω από το μαδύα της αειφορικής διαχείρισης. Αφορμή στάθηκε η τροποποίηση της υπ' αριθ. 40379 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 445/Δ/02-10-2009) με την υπ'αριθ. 14333/12-04-2010 Υπουργική Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ αναφορικά με την υλοτομία εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Ύστερα από διεξοδική συζήτηση όλοι κατέληξαν ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός μητρώου υλοτόμων στο ν. Δράμας και ότι είναι χρήσιμη

Handful the money www.girtena.es taking diet pills with zoloft say in. Purchased skin. Experience http://www.kudac.co.uk/grapefruit-and-viagra Semi-dark antimicrobial received application... Again diflucan after monistat and more. Sparkly "about" Not-waterproof dyed, for it enough http://www.imusc.co.uk/zoloft-25mg-reviews it I moisturizer paratentals 4 mature follicles on clomid brush nice and story, dosage forms of tretinoin significantly consider water. Strong bactrim treatment for dogs first Really on here substantial discontinued easy cat throws up doxycycline this this orthotics valtrex and other drug interactions this think not my me weaning off celexa 20mg dry just but literally is?

η πιστοποίηση των ανθρώπων, που ασχολούνται με την υλοτομία, μέσω της φοίτησης σε αρμόδια σχολή.

Σχετικά αρχεία: ΦΕΚ 209 Δ (Τροποποίηση 445 Δ) - ΦΕΚ 445 Δ (χαρακτηρισμός ΠΠΟΡ)