Άρθρα

16-4-2010

Στις 12 και 16 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των Συντονιστικών Νομαρχιακών Οργάνων (ΣΝΟ) των νομών Ξάνθης και Δράμας αντίστοιχα με θέμα το σχεδιασμό και τις δράσεις για την αντιπυρρική περίοδο έτους 2010 στις οποίες παρευρέθη η Συντονίστρια Έργου του ΦΔΟΡ, κα Παναγιώτα Πορτάλιου. Ο ΦΔΟΡ ανέλαβε μέσω του προσωπικού φύλαξης που διαθέτει:
α) να προβαίνει σε διακριτικό έλεγχο των διερχόμενων πεζών και οχημάτων στη ζώνη ευθύνης του
β) να προβαίνει σε περιπολίες επιτήρησης του ορεινού όγκου στη ζώνη ευθύνης του.