Άρθρα

29-3-2010

Στις 29 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου τού ΦΔΟΡ, κ. Νικόλαου Αβτζή, με τους προέδρους των μελισσοκομικών συνεταιρισμών των νομών Δράμας και Ξάνθης, τους κ.κ. Φώτη Κανεντούνη και Παναγιώτη Καραπαναγιωτίδη αντίστοιχα. Αντικείμενο της συζήτησής τους ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της μελισσοκομίας εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης και δράσεις που θα μπορούσε να υλοποιήσει ο ΦΔΟΡ για τη διατήρηση της δραστηριότητας αυτής. Είναι αποδεδειγμένο άλλωστε ότι η μελισσοκομική δραστηριότητα είναι συμβατή με το καθεστώς των προστατευόμενων περιοχών και η ύπαρξη πληθυσμών μελισσών συμβάλλουν στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας.