Άρθρα

22-2-2010

Τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του νέου Προέδρου του ΦΔΟΡ, κ. Ν. Αβτζή, με φορείς που δραστηριοποιούνται στο Εθνικό Πάρκο Οροσειρας Ροδόπης σχετικά με το μέλλον της περιοχής, την εφαρμογή της ΚΥΑ «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» (ΦΕΚ 445/Δ/02-10-2010) και τις δράσεις του για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.
Ο κ. Αβτζής διαβεβαίωσε πως πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις, ώστε να συνεχίσει η δραστηριοποίηση του πληθυσμού εντός του Εθνικού Πάρκου και ταυτόχρονα να βρεθούν τα κατάλληλα κίνητρα για την ανάδειξη της περιοχής και την προσέλκυση κόσμου.

Διαβεβαίωσε πως οι προτάσεις των παρευρισκόμενων θα είναι πολύ χρήσιμες, ώστε να γίνει αντιληπτό ποιες είναι οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο Εθνικό Πάρκο και πως θα γίνει προσπάθεια για την υλοποίηση δράσεων που συντελούν στο όφελος της περιοχής συνολικά.

Δείτε τη φωτογραφία 1 και τη φωτογραφία 2 από τη συνάντηση.

Στη συνάντηση μετείχαν εκπρόσωποι από τους παρακάτω φορείς:
·         Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Δράμας Α.Ε.
·         Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Ξάνθης Α.Ε.
·         Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού «Riverland»
·         Δίκτυο Αγροτουρισμού Δράμας «Έκσταση»
·         Ένωση Κτηνοτρόφων Ν. Δράμας
·         Ένωση Κτηνοτρόφων Ν. Ξάνθης
·         Εταιρεία Περιβάλλοντος – Πολιτισμού Δράμας – Καβάλας
·         Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου
·         Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας
·         Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης (ΚΟΜΑΘ)
·         Κυνηγετικός Σύλλογος Δράμας
·         Μανιταρογνωστικός Σύλλογος Ν. Ξάνθης
·         Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ν. Ξάνθης
·         ΜΚΟ Καλλιστώ
·         Οικολογική Κίνηση Δράμας
·         Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης (ΠΑΚΕΘΡΑ)
·         Σωματείο Υλοτόμων Ν. Δράμας