Άρθρα

2-2-2010

Στις 26 Ιανουαρίου 2010 η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα Τίνα Μπιρμπίλη, προέβη με την αρ. πρωτ. 3240/26-01-2010 σε τροποποίηση της απόφασης με αρ. πρωτ. 2809/15-09-2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Οροσειρας Ροδόπης».

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

α) Χρυσομάλλης Χρήστος  του Ιωάννη, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός - υπάλληλος της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τ.Δ.Φ.Π, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  σε αντικατάσταση της Γκράτζιου Μαρίας  του Κλεομένους, εκτελούσης  και χρέη Προέδρου στο ως άνω Δ.Σ., με αναπληρωτή τον Πασχάλη Χρήστο του Δημητρίου, Δασολόγο - Δ/ντή Δασών Δράμας.

β) Βοϊβόντας Δημοσθένης του Χρήστου, Χημικός Μηχανικός με Β΄βαθμό, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε αντικατάσταση του Γρηγορόγλου  Κωνσταντίνου του Γρηγορίου, με αναπληρώτρια την Χριστάνα Χρυσούλα του Δημητρίου, Αρχιτέκτονα με Β΄βαθμό, σε αντικατάσταση του Ιωάννου Δημητρίου του Ιωάννη.

γ) Κεχαγιόγλου Σταύρος του Αναστασίου, Δασολόγος, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε αντικατάσταση του Καπετανγιάννη Ιωάννη του Ιωάννη, με αναπληρωτή τον Σελβιέρη Γιώργο του Λεωνίδα, Δασοπόνο - υπάλληλο Δασαρχείου Δράμας, σε αντικατάσταση του Μήλιου Χρήστου του Βασιλείου.

δ) Αβτζής Νικόλαος του Δημητρίου, Δασολόγος - Καθηγητής ΤΕΙ ως ειδικό επιστημόνα, σε αντικατάσταση του Μήλιου Ηλία του Αθανασίου, με αναπληρωτή τον Γκατζογιάννη Στυλιανό του Σπυρίδωνα, Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, σε αντικατάσταση του Μάρη Φωτίου του Παντελή.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας ορίζεται ο Αβτζής Νικόλαος του Δημητρίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.