Άρθρα

29-5-2009

Περιλήψεις διακήρυξης

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με δύο τμήματα για τη σύναψη σύμβασεων υπηρεσιών με αντικείμενο «Ενέργειες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης» και «Αρχική λειτουργία προγράμματος για την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης από εθελοντές», στα πλαίσια των Υποέργων 4 «Ενέργειες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης» και 14 «Αρχική λειτουργία προγράμματος για την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης από εθελοντές» αντίστοιχα του Έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ.), Μέτρο 8.1 «Προστασία και Διαχείριση βιοτόπων - οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», το οποίο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% το μέγιστο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από Εθνικούς πόρους.

Διευκρινίσεις πάνω στην τεχνική περιγραφή του Τμήματος 1 του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών:
Τμήμα 1: Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης
Τμήμα 2: Αρχική λειτουργία προγράμματος για την υποστήριξη του φορέα διαχείρισης από εθελοντές
που δημοσιεύτηκε με την υπ’ αριθμό 160/28.05.2009 ανακοίνωση του

Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ σε μορφή Word ή εδώ σε μορφή PDF