Άρθρα

5-5-2009

Περιλήψεις διακήρυξης

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης προκηρύσσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών α) λογιστικής παρακολούθησης και β) νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αρχική Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης (Start-up)» του Έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ.), Μέτρο 8.1 «Προστασία και Διαχείριση βιοτόπων - οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», το οποίο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% το μέγιστο από το Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Τ.Π.Α. και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από το Ελληνικό Δημόσιο.