Άρθρα

29-1-2007

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού
Ο Φ.Δ.Ο.Ρ. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της υπ' αριθ. 120/31-10-2006 προκήρυξής του.

Για τα αποτελέσματα κάντε κλικ εδώ