Άρθρα

19-10-2006

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού
Ανακοινώνεται ότι ο Φ.Δ.Ο.Ρ. ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για τις θέσεις των:

  • Συντονιστή Έργου
  • Συμβούλου Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Υπαλλήλου Διοικητικού - Οικονομικού

Για να δείτε το Πρακτικό Ανάρτησης πατήστε εδώ και για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.