Άρθρα

29-8-2006

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού
Ανακοινώνεται ότι ο Φ.Δ.Ο.Ρ. θα προβεί στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του ΕΠΠΕΡ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Παρανεστίου
(κ. Βασίλειος Τζιτζιλής, τηλ.: 25240-22333)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.