Άρθρα

27-09-2021

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτροφόρων περιφράξεων, που δημοσιεύτηκε την 23-09-2021 στην ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ διευκρινίζεται ότι στον πίνακα των προδιαγραφών στη σελίδα 4 στη γραμμή 6 στην παρένθεση η ορθή διατύπωση είναι "γραμμή 26" και όχι γραμμμή "2" όπως αναγράφηκε αρχικά εκ παραδρομής.