Άρθρα

25-02-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού ενημέρωσης, στο πλαίσιο της Πράξης Access2Heritage «Pathways of accessible heritage tourism» (Κωδικός ΟΠΣ: 5018890) στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.