Άρθρα

30-09-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει τη διακήρυξη πέντε απευθείας αναθέσεων προμηθειών με αντικείμενο:

 

Διακήρυξη 1: Προμήθεια κεραιών για δημιουργία ραδιοδικτύου εντός του ΕΠΟΡ

Διακήρυξη 2: Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας

Διακήρυξη 3: Προμήθεια αναλώσιμων επιστημονικού εξοπλισμού

Διακήρυξη 4: Προμήθεια λογισμικού παρακολούθησης έργου

Διακήρυξη 5: Προμήθεια πινακίδων σήμανσης μονοπατιών

 

Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 21-10-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μμ,

Διακήρυξη 2: στις 22-10-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μμ,

Διακήρυξη 3: στις 23-10-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μμ,

Διακήρυξη 4: στις 23-10-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μμ,

Διακήρυξη 5: στις 24-10-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μμ,Διακήρυξη προμήθειας κεραιών για δημιουργία ραδιοδικτύου εντός του ΕΠΟΡ - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας αναλώσιμων επιστημονικού εξοπλισμού - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας λογισμικού παρακολούθησης έργου - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας πινακίδων σήμανσης μονοπατιών - Τεύχος