10-03-2020

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ 89525/03.03.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη 89525 του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών "Δημιουργία προσβάσιμου υπαίθριου εκθεσιακού χώρου στον περιβάλλοντα χώρο της έδρας του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης" στο πλαίσιο του έργου «Pathways of accessible heritage tourism» (Access2Heritage)".