27-06-2019

Διευκρίνιση για την υπ’ αριθ. 835/26-06-2019 (Ω3ΝΕ46Ψ84Α-ΥΤ7) ανακοίνωση για την ανάθεση της προμήθειας καινούριου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

Διευκρινίζεται πως επιπλέον προδιαγραφές επί της υπ’ αριθ. 835/26-06-2019 (Ω3ΝΕ46Ψ84Α-ΥΤ7) ανακοίνωσης του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης επί του ζητούμενου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος ορίζονται οι εξής:

Φωτοτυπία διπλής όψης: Αυτόματη

Χωρητικότητα χαρτιού: 2 κασέτες 550 φύλλων

Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας: 100 φύλλα

Αυτόματος τροφοδότης: Ναι

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.