20-07-2018

  • Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για ανάθεση της υλοποίησης των παραδοτέων 1.1.2 και 1.1.3 του έργου «Pathways of accessible heritage tourism»/Access2Heritage, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.