18-10-2019

13οι αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου - VIRGIN FOREST TRAIL (VFT 2019)

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), στο πλαίσιο υποστήριξης των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου (VFT), διέθεσε οκτώ μέλη του προσωπικού του και δύο οχήματα για τη στελέχωση του Σταθμού Τροφοδοσίας (ΣΤΕΚ) «Χαράδρα 14» και του Σημείου Ελέγχου «Γιουμουρλού».
Οι 13οι Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου (VFT) ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και διοργανώθηκαν από τον Δήμο Παρανεστίου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
Η συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο, τον Οκτώβριο, στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ) και συγκεκριμένα στο Δήμο Παρανεστίου. Ο ΦΔΟΡ στηρίζει την εν λόγω διοργάνωση, ως συμβολή προς τους διοργανωτές στην ανάδειξη του ΕΠΟΡ, του Δήμου Παρανεστίου και της ευρύτερης περιοχής, στην έλξη επισκεπτών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία και τη σημασία της Οροσειράς της Ροδόπης και γενικότερα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.