02-07-2019

Δακτυλιώνοντας πουλιά στο δάσος Φρακτού – μια ανεπανάληπτη εμπειρία - Ιούλιος 2019!

Φέτος οι εαρινές δακτυλιώσεις του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης λάβανε χώρα στην πανέμορφη περιοχή του δάσους Φρακτού Παρανεστίου του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ), από τις 18-06-2019 μέχρι και τις 24-06-2019.
Συνολικά δακτυλιώθηκαν 49 πουλιά, χωρίς τις επανασυλλήψεις, από 13 διαφορετικά είδη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα δύο είδη ορνιθοπανίδας που δακτυλιώθηκαν για πρώτη φορά στο ΕΠΟΡ, το ξεφτέρι (Accipiter nisus) μόνιμος κάτοικος του Εθνικού Πάρκου, κοινό ημερόβιο δασόβιο αρπακτικό που δε δακτυλιώνεται συχνά, και η δεντροκελάδα (Anthus trivialis) ένας μικρός στρουθιόμορφος, καλοκαιρινός μετανάστης που αναπαράγεται στο Εθνικό Πάρκο και συγγενεύει με τις σουσουράδες.

  


Οι πιο συχνές συλλήψεις και δακτυλιώσεις υπήρξαν αυτές των κοκκινολαίμηδων (Erithacus rubecula) με 18 άτομα σύνολο(!), ενώ ακολούθησαν σε συχνότητα σταχτοσουσουράδες (Motacilla cinerea), δεντροφυλλοσκόποι (Phylloscopus collybita), αετομάχοι (Lanius collurio), ελατοπαπαδίτσες (Periparus ater), σπίνοι (Fringilla coelebs), νεροκότσυφες (Cinclus cinclus), ένας θηλυκός μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla), ένα κοτσύφι (Turdus merula) και ένας πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula), όλα κοινά είδη της περιοχής του δάσους Φρακτού.
Παράλληλα, συνελήφθησαν τρεις νυχτερίδες από τα τρία διαφορετικά είδη Myotis aurascens, Myotis alcathoe και Plecotus auritus, με πρώτη καταγραφή του τελευταίου στο ΕΠΟΡ. Στα άτομα που συλλήφθηκαν έγιναν μετρήσεις ηλικίας, φύλου και βιομετρικών χαρακτηριστικών στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Ελλάδας – Βουλγαρίας «Bat Conserve» που υλοποιεί το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
Όμορφη στιγμή κατά τις δακτυλιώσεις αποτέλεσε η τελετουργία των επιδείξεων ερωτοτροπίας (courtship display) ενός ζευγαριού μπεκατσών (Scolopax rusticola) που μας κρατούσε συντροφιά κάθε απόγευμα. Το “roding”, όπως αναφέρεται η τελετουργία αυτή στην ορολογία των ορνιθολόγων, είναι η χαρακτηριστική συμπεριφορά των αρσενικών πουλιών για την προσέλκυση των θηλυκών κατά την περίοδο της αναπαραγωγής. Εκδηλώνεται με πέταγμα των αρσενικών πάνω από τις κορυφές των δέντρων έχοντας το ράμφος προς τα κάτω και δημιουργώντας παράλληλα χαρακτηριστικούς ήχους. Η μπεκάτσα είναι καλοκαιρινός μετανάστης στο ΕΠΟΡ, το οποίο έχει επιλέξει ως τη μοναδική περιοχή σε όλη την επικράτεια για αναπαραγωγή και για αυτό αποτελεί σημαντικό είδος του Εθνικού Πάρκου.
Η δράση των δακτυλιώσεων έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης των ειδών ορνιθοπανίδας του ΕΠΟΡ, για την παρακολούθηση των πουλιών κατά την πορεία της μετανάστευσης τους, αλλά και εγχώριων δασόβιων ειδών ορνιθοπανίδας της περιοχής, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλιώσεως Πουλιών (ΕΚΔΠ). Η ομάδα δακτυλίωσης απαρτιζόταν από τον Δρ. Χαράλαμπο Αλιβιζάτο (ΕΚΔΠ-επικεφαλής της αποστολής), η κα Μαρία Παναγιωτοπούλου και η κα Πηνελόπη Καραγιάννη, κάτοχοι άδειας δακτυλιωτή, στελέχη του ΦΔΟΡ και εθελοντές.
Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δρ. Αλιβιζάτο, και τους εθελοντές για την πολύτιμη βοήθεια τους.