22-06-2015

  • Εκτύπωση

Επίσκεψη του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στο Νηπιαγωγείο Άνω Θερμών

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), επισκέφθηκαν το νηπιαγωγείο Άνω Θερμών, μετά από πρόσκληση από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Τα στελέχη του ΦΔΟΡ παρουσίασαν στα παιδιά, στους γονείς και στη δασκάλα τους, το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και θέματα που αφορούν τη χλωρίδα και την πανίδα του ΕΠΟΡ, τη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος και της προστασίας του. Η παρουσίαση ήταν προσαρμοσμένη έτσι ώστε να είναι κατανοητή από τα παιδιά, ενώ χρησιμοποιήθηκαν εικονογραφημένα έντυπα, δείγματα φυτών (κώνοι, φύλλα), έντομα και φίδια, που βρέθηκαν νεκρά και διατηρήθηκαν σε οινόπνευμα, φτερά πουλιών, καβούκια χελώνας, κλπ. Μετά τη παρουσίαση, δόθηκαν στα παιδιά τμήματα κορμού δέντρου (φέτες) όπου ζωγράφισαν θέματα εμπνευσμένα από τα όσα άκουσαν στη παρουσίαση (δέντρα, λουλούδια, ζώα, κλπ).
Η συγκεκριμένη δράση έγινε στα πλαίσια της ανάδειξης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης και της ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την οικολογική και ιστορική-πολιτισμική αξία του Πάρκου αλλά και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.