08-04-2015

  • Εκτύπωση

Συνάντηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης με την εναλλακτική κοινότητα «ΠΕΛΙΤΙ»

Την Τετάρτη 08 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), κ. Κεχαγιόγλου Σταύρο, στελεχών του ΦΔΟΡ και του κ. Παναγιώτη Σαϊνατούδη, εμπνευστή της Εναλλακτικής Κοινότητας «Πελίτι». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΦΔΟΡ στο Μεσοχώρι Παρανεστίου και είχε σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Ειδικότερα συζητήθηκε η ανάληψη κοινών δράσεων στα πλαίσια της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.