10-02-2014

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής με θέμα: "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ"

O Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) κ. Κεχαγιόλου Σταύρος στις 5/2/2014 συμμετείχε στην συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής με θέμα ημερήσιας διάταξης: "Περιβαλλοντική Κατάσταση του Ποταμού Νέστου". Επίσης τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες Μαρία Γκίνη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής  Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παρασκευή Καμπούρογλου, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Β2 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών και οι κ.κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Κατσιμίγας, Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μελέτιος Μαυρίδης, Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου, Νικόλαος Καγιάογλου, Δήμαρχος Παρανεστίου, Αργύρης Πατακάκης Περιφερειακός Σύμβουλος ΑΜΘ κατόπιν πρόσκλησης από τον Βουλευτή Δράμας κ. Δημήτριο Κυριαζίδη.
Η συζήτηση της επιτροπής επικεντρώθηκε κυρίως στην ρύπανση του ποταμού με αφορμή το περιστατικό με την παρουσία του καδμίου στα νερά του Νέστου το καλοκαίρι του 2013.
Ο κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος ανέφερε μεταξύ άλλων για το θέμα της ρύπανσης ότι:
Η ρύπανση του ποταμού Νέστου από τα σκουπίδια τα οποία εισέρχονται από την Βουλγαρία είναι ένα θέμα που επανάφερε στο προσκήνιο ο ΦΔΟΡ και ο Δήμος Νευροκοπίου. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που θα πρέπει να λάβει οριστικό τέλος. Η παρουσία του καδμίου σε ποσότητα 50 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο είναι ένα σοβαρό συμβάν το οποίο θα πρέπει να μας κρατήσει σε εγρήγορση, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να σπείρουμε τον πανικό αλλά επιβάλλεται να παρθούν άμεσα κάποια μέτρα.
Ο ΦΔΟΡ καταρχήν συμφωνεί με τις προτάσεις άλλων φορέων όπως :
•    Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για τη ΔΕΗ. Να προβλέπεται η δέσμευσή της για τον καθαρισμό των οχθών του συνόλου της ζώνης κατάκλισης της τεχνητής λίμνης του φράγματος Θησαυρού
•    Εντοπισμός και καταγραφή των πηγών ρύπανσης
•    Χρονοδιάγραμμα μέτρων για την οριστική του επίλυση

Πέραν αυτών όμως ο ΦΔΟΡ προτείνει τα εξής μέτρα:
•    Άμεση συμμόρφωση της Βουλγαρίας με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σε εύλογο χρονικό διάστημα, προσφυγή της χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Επειδή όμως αυτή η διαδικασία είναι γενικά μια χρονοβόρα διαδικασία προτείνεται να γίνει:
•    Άμεσος έλεγχος  της ποιότητας των υδάτων του ποταμού για να διαπιστωθεί η ακριβής κατάστασή του. Με αυτόν τον τρόπο άμεσα θα ελεγχθούν εάν υπάρχουν και σε τι ποσότητες βαρέα μέταλλα καθώς και άλλα ρυπογόνα στοιχεία. (Τα βαρέα μέταλλα μόλυβδος (Pb), υδράργυρος (Hg), χαλκός (Cu), κάδμιο (Cd), χρώμιο (Cr) είναι μια όχι ορατή αλλά πολύ σημαντική μορφή ρύπανσης για το περιβάλλον εξαιτίας της τοξικότητάς τους). Έτσι θα μπορέσουν να ληφθούν αποφάσεις για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας του νερού και τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα που πιθανόν να χρειαστεί να ληφθούν.
•    Συνεχής επιστημονική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του ποταμού με συνεχή συλλογή επικαιροποιημένων δεδομένων και συντονισμό των υπηρεσιών. Άλλωστε η συστηματική τηλεμετρική παρακολούθηση είναι βασική προϋπόθεση για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων της Ευρώπης με βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
•    Πρόληψη της ρύπανσης και απορρύπανση από τα στερεά απόβλητα: Εφόσον το πρόβλημα συνεχιστεί, τότε θα μπορούσε να μελετηθεί η κατασκευή ενός συστήματος πλωτών φραγμάτων ή πλεγμάτων στο ποτάμι, σε κατάλληλο  σημείο εισόδου κοντά στα σύνορα, ισχυρής κατασκευής ώστε να μην παρασύρονται από την πίεση των απορριμμάτων και των άλλων παρασυρόμενων αντικειμένων (ξύλα, κορμοί δέντρων, κτλ). Το φράγμα αυτό, χωρίς να εμποδίζει την διέλευση των ψαριών, θα μπορούσε να συγκεντρώνει τα επιπλέοντα απορρίμματα πριν απλωθούν στη λίμνη, ενώ η αποκομιδή τους θα γίνονταν πιο εύκολα και αποδοτικά.  Η ευθύνη για την συλλογή των απορριμμάτων πρέπει να βαρύνει τόσο τον δήμο της περιοχής όσο και τους άλλους βαθμούς αυτοδιοίκησης.
•    Και οι δύο χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι η εκπομπή ρυπογόνων θα προλαμβάνεται, θα ελέγχεται και θα μειώνεται στην πηγή, με την χρήση, μεταξύ άλλων, τεχνολογίας μικρής ποσότητας ή καθόλου αποβλήτων (low and non waste technology).
•    Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης.
•    Ορθολογική διαχείριση λυμάτων από τους οικισμούς.
•    Ορθολογική χρήση λιπασμάτων για την αποφυγή της νιτρορύπανσης.
•    Μελέτη αποκατάστασης των παρόχθιων δασών όπου χρειάζεται.
•    Συμμετοχή του ΦΔΟΡ στην Κοινή Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων (Joint Expert Working Group) με αντικείμενο την συνεργασία σε θέματα υδάτων και περιβάλλοντος στις διασυνοριακές λεκάνες.

Καθώς ο ΦΔΟΡ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ποιότητα των υδάτων του συνόλου της λεκάνης απορροής τους Νέστου, αλλά και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, πρόκειται το προσεχές διάστημα να ξεκινήσει πρόγραμμα παρακολούθησης υδάτων μέσω μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων και χρήσης συγκεκριμένων αντιδραστηρίων.