11-03-2013

  • Εκτύπωση

6η Συνάντηση Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Ο Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος, συμμετείχε στην 6η Συνάντηση Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και την Κυριακή 09 και 10 Μαρτίου 2013. Η συνάντηση έγινε στη Θεσσαλονίκη στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας τους Α.Π.Θ. με θέμα: «Ζητήματα Λειτουργίας & Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών».  Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η κα Δαλάκα Αναστασία, συνεργάτης της Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία ενημέρωσε του προέδρους των Φορέων σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα.